Servis klimatizační jednotky můžeme rozdělit na:

  1. čištění a kontrolu technického stavu jednotky
  2. revizi úniku chladiva dle nařízení EP č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech