• Lyofilizace (sušení mrazem) je metoda sušení založena na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě. Voda přestupuje z pevného skupenství (led) do plynného (pára), aniž by došlo k její přeměně na kapalnou fázi (vodu). Nedochází tak k poškození sušeného materiálu, které hrozí při zahrnutí kapalné fáze nebo vlivem vyšší teploty, jako je tomu při klasickém sušení.

 

  • Lyofilizace se využívá při sušení potravin, ve farmaceutickém i biotechnologickém průmyslu (sušení bakterií či buněk). Výhodou lyofilizace potravin je zachování důležitých vitamínů a minerálů, tvaru, barvy i chuti. Například vitamíny A a C, které se při tradičním způsobu sušení rychle rozpadají, zůstávají při lyofilizaci zachovány (k mírnému úbytku dochází) stejně jako vláknina a antioxidanty.

 

  • Často se mrazem suší třeba brusinky, které můžeme najít ve snídaňových směsích nebo zakoupit i samostatně. Při tomto způsobu konzervace není třeba používat siřičitany, které mnohdy v tradičně sušeném ovoci můžeme najít. Pomáhají sice chránit potravinu před mikroby a udržovat barvu, zároveň ale přispívají k ničení některých vitamínů. 

ovoce

brusinky