Klimatizace je skvělé zařízení s nízkou spotřebou energie, ale jen pokud se o ni staráte. V případě znečištění neplní optimálně svoji funkci a také spotřebovává více energie. 


  • Vzduch z místnosti proudí výměníkem (výparníkem) a prach, který s sebou unáší, se usazuje na povrchu lamel výparníku klimatizace. Výparníky mají na vstupní straně filtry, které zachycují prach ze vzduchu. Avšak tyto filtry nemají nikdy 100% účinnost.
  • Vnitřní jednotka je během odtávacího cyklu vlhká. To je vynikající prostředí pro růst mikrobů. Proto musí být lamely, vnitřní povrch výparníku a odpad kondenzátu pravidelně čištěny či desinfikovány.
  • Znečištěný výparník a kondenzátor klimatizačního zařízení zvyšuje spotřebu energie. Čistý vzduchový kondenzátor je základní podmínkou pro efektivní funkci chladícího okruhu a pro nízkou spotřebu energie klimatizačního zařízení. 

 

Servisní úkony (podle potřeby):

 

  • kontrola vzduchových filtrů včetně vyčištění desinfekcí
  • vyčištění kondenzátoru vnější jednotky tlakem vody
  • test funkce klimatizační jednotky
  • kontrola rotačního kompresoru a elektrické části jednotky
  • zkouška těsnosti okruhu detektorem, detekční pěnou
  • diagnostika tlaku chladiva
  • a další