Točité schody

Napríklad u gotických schodov môžeme nájsť elegantné točité schody, ktoré sa skladalo z opracovaných materiálov. Technika skladania stupňov nebola zabudnutá a dnes je možné jej použitie menej náročnou cestou. Schodiskové stupne je možné vyrobiť z mnohých rôznych materiálov. V raných náboženstvách značili schody cestu k Bohu a mali ukazovať pokoru človeka voči Vládcovi. Na vyvýšených miestach sedávali panovníci - schodiská teda mali aj spoločenský význam. Schodisko ako funkčný prvok v budove prichádza s dvadsiatym storočiom.