Tepelná čerpadla

Nabízíme tepalná čerpadla značek Acond a Toshiba.

Tepelná čerpadla ACOND

Tepelná čerpadla ACOND patří ke třem nejprodávanějším modelům vzduch - voda v České republice. Výzkum, vývoj, kompletace a především know-how je soustředěno v České republice. Značková tepelná čerpadla ACOND® získávají a předávají teplo z přírody tak účinně, že prokazatelně snižují náklady za topení. Spolehlivost a praktičnost jsou zárukou rychlé návratnosti vložených investic a příje

mných úspor.

Tepelné čerpadlo pro ohřev užitkové vody

Novinka pro novostavby a rekosntrukce domů a bytů. Kompaktní design navržený s poža

davkem na umístění do malého prostoru garáží, sklepů, kotelen a skladů.

vysoká účinnost

  • obje m nádoby 25l
  • teplota vody 60 C
  • regulační automatika
  • vzduch-voda
  • přídavný elektrický topný výkon 1,5 kW
  • přívod 220 V/50 Hz

Další informace o tepelných čerpadlech ACOND naleznete v prospektu.

Tepelná čerpadla Toshiba

Toshiba tepelné čerpadlo vzduch-voda je koncipován jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část a kondenzátor) a vnitřní jednotky v odobě hydro-boxu. Na tento hydrobox jsou připojeny všechny ostatní potřebné části systému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění apod.)

Více o tepelných čerpadlech v

Prospektu toshiba

Ceník Toshiba Estia

Ceník Daikin vytápění