Pojmy

Princip klimatizace

Nejsnazším vysvětlením funkce klimatizace je princip chladničky. Chladnička odnímá teplo potravinám a to následně uvolňuje do místnosti (nejčastěji černým žebrováním na zadní straně). Jednoduše z jednoho prostoru teplo odebírá a do druhého jej předává. Klimatizace dělá to samé - představte si, že váš pokoj je chladničkou a venkovní jednotka předává na balkoně teplo do okolí.

Dělená klimatizace - Split Systém a MultiSplit systém

Dělená klimatizace proto, že jednotka má venkovní a vnitřní část spojenou rozvodem chladiva. To umožňuje umístit venkovní jednotku daleko od klimatizované místnosti, tj. na balkoně, na střeše budovy, u paty budovy, v provětrané půdě a podobně.

Části splitsystému:

  • vnitřní jednotka (obsahuje výparník, kterým odebírá teplo z místnosti)
  • venkovní jednotka (obsahuje kompresor a tepelný výměník, kterým odevzdává teplo do venkovního prostoru)
  • rozvod chladiva (měděné potrubí o průměru 6 +10 mm, 6+12mm,... a větší podle výkonu opatřené izolací)
  • regulace (řídí provoz celého zařízení)

Split systém =dělená klimatizace 1:1

klimatizace_split_system_312Dělená klimatizace se skládá z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, propojené mezi sebou rozvodem chladiva. Jak jsme již předeslali, jedná se dnes o nejčastěji používaný typ klimatizace.

 

 

 

klimatizace_multisplit_200Multi-split systém = dělená klimatizace 2:1, 3:1, 4:1,...

Obdoba split systému, jen s tím rozdílem, že více vnitřních jednotek je připojeno na jednu venkovní společnou jednotku. Výhodou je menší "ozdoba" na fasádě nebo balkoně objektu a možnost navíc menších rozměrů venkovní jednotky oproti použití standardní jednotky 1:1.


 

 

Okenní klimatizace

okeni_klimatizace_205Kompaktní jednotka, jejíž název je odvozen od její nejčastější montáže, tj. do okna. Jedná se o klimatizaci kostku, u které jedna strana koukná z okna ven, druhá strana přečnívá do místnosti. Kompaktní provedení skýtá výhodu snadné montáže, nevýhodou je vyšší hlučnost, neboť kompresor je umístěn přímo v místnosti. Také narušuje prostor okna atd..


Mobilní klimatizace

mobilni_klimatizace_282Opět kompaktní provedení zařízení, které je postavene celé v místnosti. Ze zařízení je vyvedena "roura" jako výfuk teplého vzduchu, kterou je nutno opět vyvést mimo chlazený prostor např. oknem, zdí nebo alespoň dveřmi do vedlejší místnosti. Díky odvodu teplého vzduchu se však velmi snižuje účinnost, neboť netěsnostmi se do místnosti žene teplý vzduch z okolí...a také patří mezi hlučnější zařízení z důvodu kompresoru v místnosti, stejně jako ventilátorů ženoucích vzduch ven z místnosti.

Ochlazovače vzduchu

ochlazovac_vzduchu_143Toto zařízení bohužel není klimatizací, byť je za klimatizaci mylně vydáváno. Jedná se nejčastěji o "krabici s ventilátorem, do které se jen dolévá voda". Zařízení neklimatizuje ani nechladí, jen díky odparu vody ze zařízení vychází příjemnější proud vzduchu než z ventilátoru, neboť má vyšší vlhkost a nižší teplotu. Nemá však podstatnější vliv na teplotu v místnosti a proto od tohoto zařízení nečekejte klimatizovaný prostor...jen prostor s vyšší vlhkostí.

INVERTER

U klimatizačních zařízení se setkáváme s dvěma základními řadami zařízení s označením ON/OFF a Inverter. Navenek se zařízení jeví naprosto stejně, rozdíl je v použité technologii uvnitř zařízení. Konkrétně se jedná o srdce celého klimatizačního zařízení - kompresor.

Vzhledem ke skutečnosti že kompresor je v zařízení největším "žroutem" el. energie, je z hlediska uživatele rozdíl v uvedených dvou zařízeních v tom, že invertorové zařízení mají mnohem nižší spotřebu el. energie, klidnější a hlavně tišší provoz, vyšší životnost a také spolehlivost celého zařízení.

ON/OFF kompresor

Jedná se o standardní rotační (Scroll) kompresor, který má pevný počet otáček a tedy i stálý provozní výkon. Jeho výkon je možno regulovat pouze zapínáním a vypínáním celého zařízení. (Obdoba elektromotoru - běží nebo neběží).

Technologie rotačních kompresorů se vyznačuje oproti klasickým pístovým kompresorům mnohem nižší hlučností zařízení, pravidelným chodem bez rázů a vibrací, podstatně sníženou hlučností provozu a energetickými úsporami.

Nevýhodami jednoduché regulace typu zapnout/vypnout jsou méně přessné hlídání teploty prostoru, mechanické ztráty při rozběhu a celkově menší možnosti regulace zařízení oproti invertorovým kompresorům (viz niže).

Invertorový kompresor

inventorovy_kompresor_268Jedná se o rotační kompresor, u kterého je možno plynule řídit jeho otáčky a tím plynule regulovat okamžitý výkon kompresoru i celého zařízení. Invertorový se nazývá proto, že je řízen a napájen z invertoru, což je vlastně frekvenční měnič který řídí nejen frekvenci napětí (počet otáček kompresoru) ale i velikost napětí (výkon kompresoru).

Plynulá regulace zajistí, že zařízení dodává popř. odebere jen takový výkon, jaký je v místnosti právě potřeba a díky tomu nedochází k mechanickým ztrátám při rozběhu kompresoru a zároveň nedochází ke ztrátám díky přechlazování klimatizovaného prostoru.

Výhody tepelného čerpadla

Principem klimatizace je pouze transport energie a tepla. Teplo pouze odebereme a předáme o kousek dál. Tento jednoduchý princip má velkou výhodu ve své nízké energetické náročnosti. Topení tepelným čerpadlem je zatím doposud nejekonomičtější způdob vytápění s nejnižšími provozními náklady. Teplo není třeba oproti klasickým zdrojům tepla neekonomicky vyrábět (hoření) ani přeměňovat (elektrické topení) a hradí se pouze náklady na jeho transport. Na transport 1 kW tepelné energie je potřeba cca 250W el. energie - koeficient účinnosti (COP) je v tomto případě 4. Dnešní moderní systémy však za určitých podmínek mohou dosáhnout COP až 6 a více.

Provozní omezení

V přírodě je vždy "něco za něco". Jedinou nevýhodou tepelného čerpadla je skutečnost, že fyzikální procesy nutné pro transport tepla mají určitá teplotní omezení. Tepelné čerpadlo pracuje, pokud je venkovní teplota vyšší než -15°C. Optimální venkovní teplota pro topení je od -5°C do +5°C. V našich zeměpisných podmínkách nelze tedy spoléhat na vytápění teplným čerpadlem typu vzduch-vzduch celoročně, ale pokryje řádově 90% až 95% roku.

Pokud se instaluje do budovy s moderními izolačními vlastnostmi, je jeho využití v průběhu roku vylmi výrazné - jek v létě pro chlazení, tak v přechodných obdobých a v zimně k velmi ekonomickému vytápění.

Klasické topení + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Mnoho objektů je dnes vybaveno klasickým topným systémem (radiátory, ustřední topení, plynový nebo elektrický kotel, přímotopy). Vyvstává však otázka potřeby chlazení v létě. Bez velkých investičních nákladů je možno instalovat klasickou klimatizaci - teplené čerpadlo vzduch-vzduch, které umožňuje v létě chladit, v přechodném období přitápět. Je tak zaručen v létě komfort chlazení a po dobu přechodných období přitápění. Pokud instalujeme zařízení do všech místností, můžeme počítat i s efektem skoro celoročního velmi úsporného přitápění a ba dokonce i se zálohou topného systému.

Tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda

V posledních letech narůstá trend vytápění objektů tepelným čerpadlem získávající energii ze země nebo ze vzduchu a pracující do topného systému (radiátory, podlahové topení).

Zejména to platí pro typ tepelného čerpadla vzduch-voda, který má nižší investiční náklady než země-voda, případně voda-voda a díky moderním invertorovým technologiím a COP u tohoto typu vyrovnalo s druhými dvěma. Kromě vytápění objektu a přípravy TUV mohou některá tepelná čerpadla vzduch-voda v létě připravovat chladící vodu k použití např. do fan-coil jednotek.