Přehled osvědčení

Kvůli odbornosti naší činnosti, potřebujeme řadu osvědčení a certifikátorů k provozování naší činnosti.